Greco

Cerca un argomento

Esercizio B, pagina 88 (Gymnasion 1)

Soluzione dell’esercizio B a pagina 88 del libro Gymnasion 1:

Singolare

ὁ ὠμὸς Κύκλωψ

τοῦ ὠμοῦ Κύκλωπος

τῷ ὠμῷ Κύκλωπι

τὸν ὠμὸν Κύκλωπα

(ὦ) ὠμὲ Κύκλωψ

Plurale

οἱ ὠμοὶ Κύκλωπες

τῶν ὠμῶν Κυκλώπων

τοῖς ὠμοῖς Κύκλωψι

τοὺς ὠμοὺς Κύκλωπας

(ὦ) ὠμοὶ Κύκλωπες

Duale

τὼ ὠμὼ Κύκλωπε

τοῖν ὠμοῖν Κυκλώποιν

Singolare

ἡ μικρὰ φλέψ

τῆς μικρᾶς φλεβός

τῇ μικρᾷ φλεβί

τὴν μικρὰν φλέβα

(ὦ) μικρὰ φλέψ

Plurale

αἱ μικραὶ φλέβες

τῶν μικρῶν φλεβῶν

ταῖς μικραῖς φλεψί

τὰς μικρὰς φλέβας

(ὦ) μικραὶ φλέβες

Duale

τὰ μικρὰ φλέβε

ταῖν μικραῖν φλεβοῖν

Singolare

ἡ δολερὰ ἀλώπηξ

τῆς δολερᾶς ἀλώπεκος

τῇ δολερᾷ ἀλώπεκι

τὴν δολερὰν ἀλώπεκα

(ὦ) δολερὰ ἀλώπηξ

Plurale

αἱ δολεραὶ ἀλώπεκες

τῶν δολερῶν ἀλωπέκων

ταῖς δολεραῖς ἀλώπεξι

τὰς δολερὰς ἀλώπεκας

(ὦ) δολεραὶ ἀλώπεκες

Duale

τὰ δολερὰ ἀλώπεκε

ταῖν δολεραῖν ἀλωπέκοιν

Singolare

ἡ ἱερὰ γλαῦξ

τῆς ἱερᾶς γλαυκός

τῇ ἱερᾷ γλαυκί

τὴν ἱερὰν γλαῦκα

(ὦ) ἱερὰ γλαῦξ

Plurale

αἱ ἱεραὶ γλαῦκες

τῶν ἱερῶν γλαυκῶν

ταῖς ἱεραῖς γλαυξί

τὰς ἱερὰς γλαῦκας

(ὦ) ἱεραὶ γλαῦκες

Duale

τὰ ἱερὰ γλαῦκε

ταῖν ἱεραῖν γλαυκοῖν

Singolare

ὁ φιλόπονος μύρμηξ

τοῦ φιλοπόνου μύρμηκος

τῷ φιλοπόνῳ μύρμηκι

τὸν φιλόπονον μύρμηκα

(ὦ) φιλόπονε μύρμηξ

Plurale

οἱ φιλόπονοι μύρμηκες

τῶν φιλοπόνων μυρμήκων

τοῖς φιλοπόνοις μύρμηξι

τοὺς φιλοπόνους μύρμηκας

(ὦ) φιλόπονοι μύρμηκες

Duale

τὼ φιλοπόνω μύρμηκε

τοῖν φιλοπόνοιν μυρμήκοιν

Singolare

ὁ ἰσχυρὸς ὄνυξ

τοῦ ἰσχυροῦ ὄνυχος

τῷ ἰσχυρῷ ὄνυχι

τὸν ἰσχυρὸν ὄνυχα

(ὦ) ἰσχυρὲ ὄνυξ

Plurale

οἱ ἰσχυροὶ ὄνυχες

τῶν ἰσχυρῶν ὀνύχων

τοῖς ἰσχυροῖς ὄνυξι

τοὺς ἰσχυροὺς ὄνυχας

(ὦ) ἰσχυροὶ ὄνυχες

Duale

τὼ ἰσχυρὼ ὄνυχε

τοῖν ἰσχυροῖν ὀνύχοιν