Greco

Cerca un argomento

Esercizio C, pagina 25 (Gymnasion 1)

Soluzione dell’esercizio C a pagina 25 del libro Gymnasion 1:

τῆς πικρᾶς ἥσσης

τῇ πικρᾷ ἥσσῃ

αἱ πικραὶ ἧσσαι

τῶν πικρῶν ἡσσῶν

τῆς ταχείας ἁμάξης

τῇ ταχείᾳ ἁμάξῃ

τὰς ταχείας ἁμάξας

ταῖς ταχείαις ἁμάξαις

τῆς βλαβερᾶς χαλάζης

τῶν βλαβερῶν χαλαζῶν

τῇ βλαβερᾷ χαλάζῃ

αἱ βλαβεραὶ χάλαζαι

τῆς σκληρᾶς δεσποίνης

τῇ σκληρᾷ δεσποίνῃ

αἱ σκληραὶ δέσποιναι

τὰς σκληρὰς δεσποίνας

τῇ βραδείᾳ θεραπαίνῃ

τῆς βραδείας θεραπαίνης

τὰς βραδείας θεραπαίνας

τῶν βραδειῶν θεραπαινῶν

τῆς φοβερᾶς θυέλλης

αἱ φοβεραὶ θύελλαι

τῇ φοβερᾷ θυέλλῃ

τῶν φοβερῶν θυελλῶν