Greco

Cerca un argomento

Esercizio B, pagina 56 (Gymnasion 1)

Soluzione dell’esercizio B a pagina 56 del libro Gymnasion 1:

Singolare

ὁ μικρὸς κλέπτης

τοῦ μικροῦ κλέπτου

τῷ μικρῷ κλέπτῃ

τὸν μικρὸν κλέπτην

(ὦ) μικρὲ κλέπτα

Plurale

οἱ μικροὶ κλέπται

τῶν μικρῶν κλέπτῶν

τοῖς μικροῖς κλέπταις

τοὺς μικροὺς κλέπτας

(ὦ) μικροὶ κλέπται

Duale

τὼ μικρὼ κλέπτα

τοῖν μικροῖν κλέπταιν

Singolare

ἡ μικρὰ νῆσος

τῆς μικρᾶς νήσου

τῇ μικρᾷ νήσῳ

τὴν μικρὰν νῆσον

(ὦ) μικρὰ νῆσε

Plurale

αἱ μικραὶ νῆσοι

τῶν μικρῶν νήσων

ταῖς μικραῖς νήσοις

τὰς μικρὰς νήσους

(ὦ) μικραὶ νῆσοι

Duale

τὰ μικρὰ νήσω

ταῖν μικραῖν νήσοιν

Singolare

τὸ μικρὸν δῶρον

τοῦ μικροῦ δώρου

τῷ μικρῷ δώρῳ

τὸ μικρὸν δῶρον

(ὦ) μικρὸν δῶρον

Plurale

τὰ μικρὰ δῶρα

τῶν μικρῶν δώρων

τοῖς μικροῖς δώροις

τὰ μικρὰ δῶρα

(ὦ) μικρὰ δῶρα

Duale

τὼ μικρὼ δώρω

τοῖν μικροῖν δώροιν

Singolare

ὁ λαμπρὸς πολίτης

τοῦ λαμπροῦ πολίτου

τῷ λαμπρῷ πολίτῃ

τὸν λαμπρὸν πολίτην

(ὦ) λαμπρὲ πολῖτα

Plurale

οἱ λαμπροὶ πολῖται

τῶν λαμπρῶν πολιτῶν

τοῖς λαμπροῖς πολίταις

τοὺς λαμπροὺς πολίτας

(ὦ) λαμπροὶ πολῖται

Duale

τὼ λαμπρὼ πολίτα

τοῖν λαμπροῖν πολίταιν

Singolare

ἡ λαμπρὰ ὁδός

τῆς λαμπρᾶς ὁδοῦ

τῇ λαμπρᾷ ὁδῷ

τὴν λαμπρὰν ὁδόν

(ὦ) λαμπρὰ ὁδέ

Plurale

αἱ λαμπραὶ ὁδοί

τῶν λαμπρῶν ὁδῶν

ταῖς λαμπραῖς ὁδοῖς

τὰς λαμπρὰς ὁδούς

(ὦ) λαμπραὶ ὁδοί

Duale

τὰ λαμπρὰ ὁδώ

ταῖν λαμπραῖν ὁδοῖν

Singolare

τὸ λαμπρὸν ἄστρον

τοῦ λαμπροῦ ἄστρου

τῷ λαμπρῷ ἄστρῳ

τὸ λαμπρὸν ἄστρον

(ὦ) λαμπρὸν ἄστρον

Plurale

τὰ λαμπρὰ ἄστρα

τῶν λαμπρῶν ἄστρων

τοῖς λαμπροῖς ἄστροις

τὰ λαμπρὰ ἄστρα

(ὦ) λαμπρὰ ἄστρα

Duale

τὼ λαμπρὼ ἄστρω

τοῖν λαμπροῖν ἄστροιν

Singolare

ὁ σχολαῖος ὁδίτης

τοῦ σχολαίου ὁδίτου

τῷ σχολαίῳ ὁδίτῃ

τὸν σχολαῖον ὁδίτην

(ὦ) σχολαῖε ὁδῖτα

Plurale

οἱ σχολαῖοι ὁδῖται

τῶν σχολαίων ὁδίτῶν

τοῖς σχολαίοις ὁδίταις

τοὺς σχολαίους ὁδίτας

(ὦ) σχολαῖοι ὁδῖται

Duale

τὼ σχολαίω ὁδίτα

τοῖν σχολαίοιν ὁδίταιν

Singolare

ἡ σχολαία χελώνη

τῆς σχολαίας χελώνης

τῇ σχολαίᾳ χελώνῃ

τὴν σχολαίαν χελώνην

(ὦ) σχολαία χελώνη

Plurale

αἱ σχολαῖαι χελῶναι

τῶν σχολαίων χελωνῶν

ταῖς σχολαίαις χελώναις

τὰς σχολαίας χελώνας

(ὦ) σχολαῖαι χελῶναι

Duale

τὰ σχολαία χελώνα

ταῖν σχολαίαιν χελώναιν

Singolare

τὸ σχολαῖον ὀνίδιον

τοῦ σχολαίου ὀνιδίου

τῷ σχολαίῳ ὀνιδίῳ

τὸ σχολαῖον ὀνίδιον

(ὦ) σχολαῖον ὀνίδιον

Plurale

τὰ σχολαῖα ὀνίδια

τῶν σχολαίων ὀνιδίων

τοῖς σχολαίοις ὀνιδίοις

τὰ σχολαῖα ὀνίδια

(ὦ) σχολαῖα ὀνίδια

Duale

τὼ σχολαίω ὀνιδίω

τοῖν σχολαίοιν ὀνιδίοιν

Singolare

ὁ πιστὸς δοῦλος

τοῦ πιστοῦ δούλου

τῷ πιστῷ δούλῳ

τὸν πιστὸν δοῦλον

(ὦ) πιστὲ δοῦλε

Plurale

οἱ πιστοὶ δοῦλοι

τῶν πιστῶν δούλων

τοῖς πιστοῖς δούλοις

τοὺς πιστοὺς δούλους

(ὦ) πιστοὶ δοῦλοι

Duale

τὼ πιστὼ δούλω

τοῖν πιστοῖν δούλοιν

Singolare

ἡ πιστὴ θεράπαινα

τῆς πιστῆς θεραπαίνης

τῇ πιστῇ θεραπαίνῃ

τὴν πιστὴν θεράπαιναν

(ὦ) πιστὴ θεράπαινα

Plurale

αἱ πισταὶ θεράπαιναι

τῶν πιστῶν θεραπαινῶν

ταῖς πισταῖς θεραπαίναις

τὰς πιστὰς θεραπαίνας

(ὦ) πισταὶ θεράπαιναι

Duale

τὰ πιστὰ θεραπαίνα

ταῖν πισταῖν θεραπαίναιν

Singolare

τὸ πιστὸν ἀνδράποδον

τοῦ πιστοῦ ἀνδραπόδου

τῷ πιστῷ ἀνδραπόδῳ

τὸ πιστὸν ἀνδράποδον

(ὦ) πιστὸν ἀνδράποδον

Plurale

τὰ πιστὰ ἀνδράποδα

τῶν πιστῶν ἀνδραπόδων

τοῖς πιστοῖς ἀνδραπόδοις

τὰ πιστὰ ἀνδράποδα

(ὦ) πιστὰ ἀνδράποδα

Duale

τὼ πιστὼ ἀνδραπόδω

τοῖν πιστοῖν ἀνδραπόδοιν

Singolare

ὁ δίκαιος κριτής

τοῦ δικαίου κριτοῦ

τῷ δικαίῳ κριτῇ

τὸν δίκαιον κριτήν

(ὦ) δίκαιε κριτά

Plurale

οἱ δίκαιοι κριταί

τῶν δικαίων κριτῶν

τοῖς δικαίοις κριταῖς

τοὺς δικαίους κριτάς

(ὦ) δίκαιοι κριταί

Duale

τὼ δικαίω κριτά

τοῖν δικαίοιν κριταῖν

Singolare

ἡ δικαία ζημία

τῆς δικαίας ζημίας

τῇ δικαίᾳ ζημίᾳ

τὴν δικαίαν ζημίαν

(ὦ) δικαία ζημία

Plurale

αἱ δίκαιαι ζημίαι

τῶν δικαίων ζημιῶν

ταῖς δικαίαις ζημίαις

τὰς δικαίας ζημίας

(ὦ) δίκαιαι ζημίαι

Duale

τὰ δικαία ζημία

ταῖν δικαίαιν ζημίαιν

Singolare

τὸ δίκαιον ἆθλον

τοῦ δικαίου ἄθλου

τῷ δικαίῳ ἄθλῳ

τὸ δίκαιον ἆθλον

(ὦ) δίκαιον ἆθλον

Plurale

τὰ δίκαια ἆθλα

τῶν δικαίων ἄθλων

τοῖς δικαίοις ἄθλοις

τὰ δίκαια ἆθλα

(ὦ) δίκαια ἆθλα

Duale

τὼ δικαίω ἄθλω

τοῖν δικαίοιν ἄθλοιν

Singolare

ὁ φιλόπονος γεωργός

τοῦ φιλοπόνου γεωργοῦ

τῷ φιλοπόνῳ γεωργῷ

τὸν φιλόπονον γεωργόν

(ὦ) φιλόπονε γεωργέ

Plurale

οἱ φιλόπονοι γεωργοί

τῶν φιλοπόνων γεωργῶν

τοῖς φιλοπόνοις γεωργοῖς

τοὺς φιλοπόνους γεωργούς

(ὦ) φιλόπονοι γεωργοί

Duale

τὼ φιλοπόνω γεωργώ

τοῖν φιλοπόνοιν γεωργοῖν

Singolare

ἡ φιλόπονος μέλισσα

τῆς φιλοπόνου μελίσσης

τῇ φιλοπόνῳ μελίσσῃ

τὴν φιλόπονον μέλισσαν

(ὦ) φιλόπονε μέλισσα

Plurale

αἱ φιλόπονοι μέλισσαι

τῶν φιλοπόνων μελισσῶν

ταῖς φιλοπόνοις μελίσσαις

τὰς φιλοπόνους μελίσσας

(ὦ) φιλόπονοι μέλισσαι

Duale

τὰ φιλοπόνω μελίσσα

ταῖν φιλοπόνοιν μελίσσαιν

Singolare

τὸ φιλόπονον ζῷον

τοῦ φιλοπόνου ζῴου

τῷ φιλοπόνῳ ζῴῳ

τὸ φιλόπονον ζῷον

(ὦ) φιλόπονον ζῷον

Plurale

τὰ φιλόπονα ζῷα

τῶν φιλοπόνων ζῴων

τοῖς φιλοπόνοις ζῴοις

τὰ φιλόπονα ζῷα

(ὦ) φιλόπονα ζῷα

Duale

τὼ φιλοπόνω ζῴω

τοῖν φιλοπόνοιν ζῴοιν

Singolare

ὁ ἔνδοξος εὑρετής

τοῦ ἐνδόξου εὑρετοῦ

τῷ ἐνδόξῳ εὑρετῇ

τὸν ἔνδοξον εὑρετήν

(ὦ) ἔνδοξε εὑρετά

Plurale

οἱ ἔνδοξοι εὑρεταί

τῶν ἐνδόξων εὑρετῶν

τοῖς ἐνδόξοις εὑρεταῖς

τοὺς ἐνδόξους εὑρετάς

(ὦ) ἔνδοξοι εὑρεταί

Duale

τὼ ἐνδόξω εὑρετά

τοῖν ἐνδόξοιν εὑρεταῖν

Singolare

ἡ ἔνδοξος νίκη

τῆς ἐνδόξου νίκης

τῇ ἐνδόξῳ νίκῃ

τὴν ἔνδοξον νίκην

(ὦ) ἔνδοξε νίκη

Plurale

αἱ ἔνδοξοι νῖκαι

τῶν ἐνδόξων νικῶν

ταῖς ἐνδόξοις νίκαις

τὰς ἐνδόξους νίκας

(ὦ) ἔνδοξοι νῖκαι

Duale

τὰ ἐνδόξω νίκα

ταῖν ἐνδόξοιν νίκαιν

Singolare

τὸ ἔνδοξον πλοῖον

τοῦ ἐνδόξου πλοίου

τῷ ἐνδόξῳ πλοίῳ

τὸ ἔνδοξον πλοῖον

(ὦ) ἔνδοξον πλοῖον

Plurale

τὰ ἔνδοξα πλοῖα

τῶν ἐνδόξων πλοίων

τοῖς ἐνδόξοις πλοίοις

τὰ ἔνδοξα πλοῖα

(ὦ) ἔνδοξα πλοῖα

Duale

τὼ ἐνδόξω πλοίω

τοῖν ἐνδόξοιν πλοίοιν