Greco

Cerca un argomento

Esercizio C, pagina 57 (Gymnasion 1)

Soluzione dell’esercizio C a pagina 57 del libro Gymnasion 1:

Singolare

ἡ μακρὰ ὁδός

τῆς μακρᾶς ὁδοῦ

τῇ μακρᾷ ὁδῷ

τὴν μακρὰν ὁδόν

(ὦ) μακρὰ ὁδέ

Plurale

αἱ μακραὶ ὁδοί

τῶν μακρῶν ὁδῶν

ταῖς μακραῖς ὁδοῖς

τὰς μακρὰς ὁδούς

(ὦ) μακραὶ ὁδοί

Duale

τὰ μακρὰ ὁδώ

ταῖν μακραῖν ὁδοῖν

Singolare

ἡ φίλη τροφός

τῆς φίλης τροφοῦ

τῇ φίλῃ τροφῷ

τὴν φίλην τροφόν

(ὦ) φίλη τροφέ

Plurale

αἱ φίλαι τροφοί

τῶν φίλων τροφῶν

ταῖς φίλαις τροφοῖς

τὰς φίλας τροφούς

(ὦ) φίλαι τροφοί

Duale

τὰ φίλα τροφώ

ταῖν φίλαιν τροφοῖν

Singolare

ἡ βαθεῖα τάφρος

τῆς βαθείας τάφρου

τῇ βαθείᾳ τάφρῳ

τὴν βαθεῖαν τάφρον

(ὦ) βαθεῖα τάφρε

Plurale

αἱ βαθεῖαι τάφροι

τῶν βαθειῶν τάφρων

ταῖς βαθείαις τάφροις

τὰς βαθείας τάφρους

(ὦ) βαθεῖαι τάφροι

Duale

τὰ βαθεία τάφρω

ταῖν βαθείαιν τάφροιν

Singolare

ἡ χαρίεσσα παρθένος

τῆς χαριέσσης παρθένου

τῇ χαριέσσῃ παρθένῳ

τὴν χαρίεσσαν παρθένον

(ὦ) χαρίεσσα παρθένε

Plurale

αἱ χαρίεσσαι παρθένοι

τῶν χαριεσσῶν παρθένων

ταῖς χαριέσσαις παρθένοις

τὰς χαριέσσας παρθένους

(ὦ) χαρίεσσαι παρθένοι

Duale

τὰ χαριέσσα παρθένω

ταῖν χαριέσσαιν παρθένοιν

Singolare

ἡ ἐρήμη νῆσος

τῆς ἐρήμης νήσου

τῇ ἐρήμῃ νήσῳ

τὴν ἐρήμην νῆσον

(ὦ) ἐρήμη νῆσε

Plurale

αἱ ἔρημαι νῆσοι

τῶν ἐρήμων νήσων

ταῖς ἐρήμαις νήσοις

τὰς ἐρήμας νήσους

(ὦ) ἔρημαι νῆσοι

Duale

τὰ ἐρήμα νήσω

ταῖν ἐρήμαιν νήσοιν

Singolare

ἡ στενὴ πάροδος

τῆς στενῆς παρόδου

τῇ στενῇ παρόδῳ

τὴν στενὴν πάροδον

(ὦ) στενὴ πάροδε

Plurale

αἱ στεναὶ πάροδοι

τῶν στενῶν παρόδων

ταῖς στεναῖς παρόδοις

τὰς στενὰς παρόδους

(ὦ) στεναὶ πάροδοι

Duale

τὰ στενὰ παρόδω

ταῖν στεναῖν παρόδοιν